PLYN

Úvod ÚvodPLYN

Kvalitná plynoinštalácia znamená bezpečný rozvod plynu

 • Potrebuje rozvod plynu vo vašom dome revíziu?
 • Riešite otázku plynového vykurovania?

Kúrenie plynom patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie, pretože ceny plynu sú v porovnaní napr. s elektrickou energiou priaznivejšie. Plynofikácia postúpila už aj na slovenský vidiek a sieť plynových potrubí je dnes  skutočne hustá.

 

Vykurovanie plynom

 

Vykurovanie plynom je systém vykurovania, ktorý vyrába teplo na vykurovanie a teplú vodu spalovaním plynu. Základná technológia sa využíva už 200 rokov. V priebehu času sa však neustále ďalej vyvíjala.

 

S využívaním spalovacieho efektu, vďaka ktorému sa dá dodatočné teplo na vykurovanie získavať aj zo spalín, dosahujú dnes moderné systémy na vykurovanie plynom stupeň účinnosti až do 98 %. To znamená, že na vykurovanie budov a ohrev teplej vody umožňujú využiť takmer celé množstvo energie akumulovanej v palive.

 

Možnosti domového rozvodu plynu

 • Nové plastové, alebo tradičné oceľové, či medené?

Nové inštalačné materiály sú atraktívne alternatívy k tradičným oceľovým a medeným potrubiam. 

 

Viacvrstvové potrubie IVAR.ALPEX – GAS


Charakteristika

 • Kvalita kombinovaná s flexibilitou stojí za úspechom najkvalitnejšieho plastového potrubia nemeckej firmy FRÄNKISCHE pod ochrannou známkou ALPEX.
 • Potrubie IVAR.ALPEX-GAS je vždy správna voľba pre domové rozvody plynu v budovách s pracovným pretlakom do 5 bar.
 • Základným pilierom pre kvalitnú a bezpečnú montáž tohto systému je  norma TPG 704 01, TPG 704 03 a najmä na neho nadväzujúca firemná technická norma PTN 704 05.
 • Uvedený systém ponúka doposiaľ nepoznané variability rozvodov s možnosťou vonkajšieho vedenia plynu  od HUP (hlavný uzáver plynu) cez obvodovú stenu až po koncový spotrebič. 
 • Z pohľadu investorov je oceňovaná technológia montáže, ktorá uprednostňuje vysoké bezpečnostné štandardy a taktiež je pozitívne vnímaná možnosť skrytého vedenia plynovodu v konštrukciách, najmä podlahách, čo prispieva k estetickej čistote interiérov.
 • Potrubie je tvorené piatimi vrstvami a je výsledkom technicky premyslenej konštrukcie s presne na seba nadväzujúcimi vrstvami , nosná AL vrstva je pozdĺžne zvarená a špeciálny tmel viaže na túto Al vrstvu z vnútornej strany sieťovaný polyetylén a z vonkajšej strany vysoko tepelne stabilizovaný polyetylén.
 • Kombinuje výhody kovu, ako je nízka teplotná rozťažnosť, difúzna tesnosť, rozmerová stálosť. 
 • Má vysokú odolnosť proti korózii, tvorbe vápenných usadenín a vysokú chemickú odolnosť.
 • Má vynikajúcu kompatibilitu s inými materiálmi a zvukovú pohltivosť. 
 • Pri výrobe potrubia je kladený maximálny dôraz na kvalitu a bezpečnosť.

Základné technické a prevádzkové parametre


- maximálny tlak 10 bar
- maximálna teplota +120 ° C
- maximálny prevádzkový tlak do 5 bar (MOP 5)
- prevádzková teplota -20 ° C až +60 ° C
- materiálové zloženie PE - AL - PEX (tepelne stabilizovaný polyetylén - hliníková vrstva - sieťovaný polyetylén)

- farba žltápoužiteľné pre rozvody zemného plynu, bioplynu a propánu podľa PTN 704 05


Naša spoločnosť Vám pomôže s 

 • plynofikáciou novostavby
 • rekuštrukciou a modernizáciou plynovodu

Kontaktujte nás