Solárna energia

Úvod Úvod KÚRENIESolárna energia

Teplo zo solárneho systému možno v dome využiť na rôzne účely. Principiálne pritom rozlišujeme medzi solárnym zariadením na prípravu teplej vody a solárnym zariadením na podporu vykurovania.

 

Pri príprave teplej vody pomocou slnečnej energie sa získaná energia prenáša väčšinou na zásobník pitnej vody s výmenníkom tepla (rúrkovým), ktorý je integrovaný v zásobníku. Ak bezplatná obnoviteľná energia nepostačuje, prídavný zdroj tepla zabezpečí, aby bolo k dispozícii vždy dostatok tepla.

 

Pretože kompletné solárne zariadenie na tento účel má zvládnuteľnú veľkosť, dá sa okrem projektov novostavieb dobre integrovať aj do existujúcej budovy.

 

Pri solárnom systéme na podporu vykurovania sa celá obnoviteľná energia posiela najprv do akumulačného zásobníka. Tento zásobník je naplnený vykurovacou vodou a udržiava teplo na vyhrievanie celej budovy. Aj tu je zásobník dodatočne zásobovaný druhým zdrojom tepla. Ten sa zapína len vtedy, keď je energie v zásobníku príliš málo a dom alebo teplá voda sa nemôžu dostatočne zásobovať.

 

V porovnaní so solárnymi zariadeniami, ktoré boli inštalované výlučne na výrobu teplej vody, majú systémy na podporu vykurovania často väčšie plochy kolektorov, ako aj väčší zásobník. Osobitnou formou solárneho vykurovania je energeticky takmer sebestačný solárny dom. Ten pozostáva okrem osobitne veľkej plochy kolektora aj zo zásobníka, ktorého kapacita môže byť v rodinnom dome aj 10 000 litrov. Účelom nádrže, ktorá sa aj architektonicky stáva jadrom budovy, je predzásobenie energiou letného slnka až do zimy.