Tepelné čerpadlo

Úvod Úvod KÚRENIETepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je vykurovací systém, ktorý na vykurovanie budov využíva tepelnú energiu akumulovanú v životnom prostredí. 


Jedná sa o špeciálne zariadenie, ktoré za pomoci malého množstva elektrickej energie dokáže premeniť nízkopotenciálové teplo zo zeme, vody alebo vzduchu na tepelnú energiu postačujúcu na udržanie príjemnej klímy v domácnosti aj počas zimy.


Treba si ale uvedomiť, že ide o veľmi ekologický spôsob vykurovania, ktorý využíva obnoviteľné zdroje, je náročný na prevádzku, pričom počiatočné náklady niekoľkonásobne prevyšujú všetky doteraz spomenuté zdroje tepla. 


Samotné tepelné čerpadlo pozostáva nezávisle od zdroja environmentálnej energie z rovnakých komponentov. Pri použití v jednorodinnom dome vznikajú pritom náklady približne 7 000 až 12 000 €, ktoré však môžu byť podporené dotáciou na tepelné čerpadlo.