Elektrické kúrenie

Úvod Úvod KÚRENIEElektrické kúrenie

Vykurovanie elektrickým prúdom je systém, ktorý sa dá použiť na vykurovanie miestností alebo na ohrev pitnej vody pomocou prietokového ohrievača.


Keďže sa teplo vyrába decentrálne,  nie je potrebný vykurovací kotol a ani nákladne inštalované potrubie.


Elektrický prúd zohrieva v systéme na vykurovanie elektricky vodivý materiál, keď ním preteká elektrický prúd. Teplo, ktoré pritom vzniká, sa dá potom odovzdávať buď priamo do miestnosti, prenášať na akumulačné médium, alebo použiť na prípravu teplej vody.


Ak sa majitelia domov rozhodnú pre elektrické vykurovanie, majú dnes k dispozícii na výber rôzne systémy. Sú to:

  • priamy elektrický ohrievač
  • akumulačné kachle na nočný prúd
  • elektrické podlahové vykurovanie
  • elektrická príprava teplej vody