Všestranné riešenie s vysokou efektivitou

Úvod Úvod KÚRENIEPlynové kúrenie

Plynový vykurovací systém je z hľadiska vykurovania skutočným univerzálnym vykurovacím systémom.


Vykurovací systém s kondenzačným kotlom na plyn pre rodinný dom si dnes vďaka výraznému poklesu cien môžete zabezpečiť už od 2 500 – 3 500 €.  Ceny plynového vykurovania sa však silne pohybujú v závislosti od zvoleného vykurovacieho systému.


Vďaka spalovaciemu efektu, pri ktorom sa spätne získava teplo zo spalín, využíva až 98 % energie zo spalovaných palív.


Plynové vykurovacie zariadenie nájde vďaka svojej kompaktnej konštrukcii miesto takmer kdekoľvek.


Vďaka efektívnej a priestorovo úspornej technike, ako aj možnosti využívať aj regeneratívne palivá, bude vykurovanie plynom ešte dlho patriť k najviac používaným vykurovacím systémom.